De Stichting AED Westerhaar (vroeger AED Werkgroep Westerhaar) is op vraag van de gemeente Twenterand geformeerd vanuit de EHBO vereniging Westerhaar. Zij zijn gestart met het inventariseren van randvoorwaarden om dit project (burgerhulpverleningsproject) te doen laten slagen en hebben informatieavonden georganiseerd voor de inwoners van Westerhaar.

Er kon al snel worden geconcludeerd dat als wij willen dat er snel en efficiënt hulp kan worden geboden aan slachtoffers met bijvoorbeeld een “hartaanval”, er zoveel mogelijk mensen in Westerhaar geschoold moeten worden in reanimatie met daarbij het gebruik van de AED. Daarnaast moesten er dan ook een groot aantal AED’s in Westerhaar 24uur per dag voor iedereen bereikbaar zijn.

Met behulp van een aantal verenigingen in Westerhaar, sponsoren (bedrijven) en donateurs (inwoners) heeft de AED werkgroep voldoende financiële middelen kunnen genereren om een groot gedeelte van de  AED’s te kunnen aanschaffen met speciale kasten waarin de AED’s op inmiddels 15 plaatsen in Westerhaar hangen. Kijk voor een overzicht van de gesponsorde AED’s boven in de balk bij het tabblad donanties.

Daarnaast verzorgd de Stichting AED Westerhaar:

– Alle reanimatie/AED cursussen en de jaarlijkse herhalingen hiervan.

– Alle onderhoud van de AED’s en de AED kasten.

– Nazorg voor de burgerhulpverlener na een AED inzet.

– Lezingen over het burgerhulpverleningsproject.

– Fondsenwerving om dit systeem in Westerhaar te kunnen blijven continueren.

– Verdere ontwikkeling en innovatie specifiek voor Westerhaar.