HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. HartslagNu vervangt de alarmeringssystemen AED-alert en AED-locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in een van deze twee systemen zijn nu opgenomen in HartslagNu.

HartslagNu

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto ‘Van elkaar, met elkaar en voor elkaar’ streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Nederland kent 24 ambulanceregio’s. op de website www.hartslagnu.nl  is een kaartje te vinden van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is. Dit is in totaal 17 van de 24 regio’s het geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een landelijke dekking!

HartslagNu is een systeem dat door de meldkamers in Nederland gebruikt kan worden ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening. Iedereen die een circulatiestand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een beschikbare AED .
Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het HartslagNu alarmeringssysteem opgestart. Na het uitsturen van de ambulance wordt dit systeem geactiveerd. Het systeem zoekt in een straal van maximaal 1000 meter rondom de postcode en het huisnummer van de locatie van het slachtoffer naar ingeschreven burgerhulpverleners.

Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen:

1. Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie (reanimatie is van levensbelang, ook wanneer er geen AED voorhanden is)
2. Een AED -bericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening

Door scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen.

‘Met HartslagNu wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt’.
Kijk voor meer informatie op de website www.hartslagnu.nl