Kan ik ook een beginnerscursus (kinder)reanimatie/ AED, of een herhalingscursus volgen?

Dat kan zeker. Ons motto is: “Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter het is!”
Wel starten wij pas een cursus bij een deelname van 6 personen. U zou ook kunnen zeggen om met een aantal familieleden, kennissen, collega’s of vrienden de cursus te volgen.
Onze instructeurs zijn voorzien van de certificaten en kwaliteitseisen van De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), en geven ook les volgens de richtlijnen van de NRR.

Wij hebben geen vast seizoen, dus er kan op elk moment een nieuwe cursus gestart worden.
Een beginnerscursus duurt ca. 2,5 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de cursusorganisatoren.

Kan ik de onkosten van de cursus ook ergens declareren?

Dat kan, maar niet altijd. Het declareren kun je bij je ziektekostenverzekeraar doen, maar dan moet u wel in pakket 2 of hoger zitten. Is dat niet het geval dan kunt u de onkosten opgeven aan de belastingdienst en zijn deze aan het eind van het jaar aftrekbaar. Ook zijn de meeste werkgevers erg blij met het feit dat u als werknemer kunt reanimeren en de AED kunt bedienen. Het is dan ook erg raadzaam dit kenbaar te maken bij uw werkgever, en dan is het best mogelijk dat deze de onkosten vergoed gezien het feit de werkgever ook voordeel kan hebben bij uw vaardigheden.

Geeft de Stichting AED Westerhaar ook cursussen in baby- en kinderreanimatie?

Ja. Onze instructeurs zijn bevoegd om ook baby- en kinderreanimatielessen te mogen verzorgen. Dit is een reanimatiecursus gericht op baby’s en kinderen omdat bij deze leeftijdscategorie een specifieke reanimatiemethode van toepassing is. Deze cursus wordt sterk aangeraden op het moment dat u veel met kinderen en of baby’s werkt vanuit uw beroep, of gewoon omdat u zelf jonge kinderen heeft. Gelukkig komen baby-en kinderreanimatie’s veel minder vaak voor dan reanimatie’s bij volwassenen. Dat komt omdat de aanleiding tot reanimatie veelal een andere oorzaak kent dan bij volwassenen. Tijdens de cursus leert u hoe dat precies zit, en wat er dan het beste anders kan worden gedaan. Wel is het sterk aan te raden eerst de “gewone” reanimatiecursus te volgen voor volwassenen en daarna de reanimatiecursus voor kinderen.

Hoe vaak moet ik op herhaling voor mijn reanimatie en AED diploma?

Het is erg belangrijk dit elk jaar te doen.
Alleen door vaak en

veel te oefenen krijgt u het gevoel dat u de handelingen beheerst, en dat maakt u zelfverzekerder op het moment dat u dit echt nodig bent. Wees u er dan ook van bewust dat de gehele herhalingsles van 2 uur gevolgd dient te worden om de bovenstaande reden.

De cursuscoördinatoren zullen elk jaar automatisch contact met u zoeken om een datum af te spreken. Als het om welke reden dan ook niet is gelukt contact met u te leggen, dan is het raadzaam zelf even contact te zoeken minimaal een maand voor het verlopen van uw diploma.

Hoe kan ik mij aanmelden in het HartslagNu-systeem?

Dat kan via de volgende website:

1: http://www.hartslagnu.nl

Hier staat ook alle informatie over dit systeem.

Hoe wijzig ik de datum laatste herhaling?

Het is belangrijk dat u elke keer dat u een herhalingsles hebt gevolgd u deze datum invoert in het HartslagNu systeem als datum certificaat behaald.
Dat is belangrijk omdat u anders geen sms meer krijgt omdat het systeem dan denkt dat uw certificaat is verlopen, want uw certificaat is maar 1 jaar geldig binnen dit systeem. (op het diploma staat 2 jaar). Hieronder volgen de stappen hoe u dit kunt doen.

1: Ga naar www.hartslagnu.nl
2: Klik op aanmelden/inloggen hulpverleners (links in de rode balk)
3: Indien u nog niet geregistreerd bent klik dan op de rode balk registreer (rechts)

4: Indien u al bent geregistreerd log dan in met uw gebruikersnaam (uw 06 nummer) en uw wachtwoord (deze hebt u ooit per sms gekregen) Indien u deze bent
vergeten klik dan daaronder op wachtwoord vergeten en uw nieuwe wachtwoord wordt verstuurd naar uw e-mailadres. Bij “mijn gegevens” kunt u dit wachtwoord zelf weer wijzigen
5: Het scherm verschijnt met uw persoonlijke gegevens (“mijn gegevens”)
6: De onderste balk (training) laat het kopje laatste (herhaling) training zien.
7: Vul dan op die plaats de datum in van uw laatste herhalingsles (diplomanummer hoeft niet te worden ingevuld)
8: Klik op opslaan, u bent nu weer voor de duur van 1 jaar ingeschreven als burgerhulpverlener

Wat moet ik doen met de gebruikte AED?

Het belangrijkste om te weten is de AED NIET mee te geven aan de ambulancedienst.
Maar waar moet u er dan mee naar toe?
Als u de AED gebruikt heeft is het het beste om de elektroden weer tegen het plastic tussenvel te plakken zoals ze ook bevestigd zaten voor gebruik. U kunt de kabel hier dan gewoon omheen rollen en de elektroden terugzetten in het deksel van de AED. De AED kunt u dan gewoon weer terug zetten in de kast waar u hem vandaan hebt gehaald met dezelfde code.
Dat is omdat de AED in geval van nood een 2e keer gebruikt kan worden met deze elektroden.
Wel is het zaak voor de Stichting AED Westerhaar deze z.s.m. te vervangen.
Zodra u de oproep hebt gekregen, krijgt de beheerder van alle AED’s (Stichting AED Westerhaar) ook een sms met de mededeling dat zij de betreffende AED(‘s) moet nakijken en van onderhoud moet voorzien. Echter heeft de Stichting AED Westerhaar besloten een telefoonnummer op de AED’s achter te laten met een visitekaartje van de Stichting AED Westerhaar. Wij willen u vragen dan contact met ons op te nemen, ongeacht het tijdstip. Dan zullen wij zorgen dat de AED binnen één dag weer volledig klaar is voor gebruik.

Daarnaast halen wij alle gegevens uit de AED, en verstrekken deze zo nodig aan het ziekenhuis. Het is goed mogelijk dat de betreffende cardioloog (hartspecialist) deze informatie kan gebruiken voor de verdere behandeling van zijn patiënt.

Wat nu als ik een hulpverlening achter de rug heb?

Meestal als mensen deze intensieve en ingrijpende ervaring achter de rug hebben en de politie, ambulancedienst en andere hulpverleners weer huiswaarts zijn blijft er een leeg gevoel over. U hebt nota bene een poging gedaan om iemands leven te redden, en daar staat u dan. Wat nu?
Het is heel begrijpelijk dat u veel vragen hebt, of dat u de behoefte heeft het hele gebeuren eens door te spreken met de mede burgerhulpverleners en iemand met ervaring op dit gebied. Daarom zijn wij als Stichting AED Westerhaar altijd bereid om u hierbij te helpen.

Dat kan ook een aantal dagen of zelfs weken later zijn. Echter is het niet altijd mogelijk om informatie te krijgen over het slachtoffer m.b.t. zijn of haar toestand. Dat heeft te maken met de geheimhoudingsplicht van de zorgverleners. Zij mogen geen informatie aan derden verstrekken omdat hun beroep dit niet toe laat. Dat is maar goed ook. Toch wilt u wel graag weten hoe het met het slachtoffer gaat. Hoe moet dat dan? U kunt ervoor kiezen om een aantal dagen later de betreffende familie te vragen, maar dat is vaak een grote stap. Soms is de familie hier ook nog niet aan toe. Het is wel mogelijk contact te zoeken met de Stichting AED Westerhaar. Zij hebben ervaring met dit soort vragen en kunnen u helpen zoeken naar antwoord. Dat wil niet zeggen dat dit altijd lukt.

Het is ook begrijpelijk dat u de behoefte heeft om de hulpverlening rustig door te spreken met mensen met ervaring op dit gebied, samen met de mede burgerhulpverleners.
Dat is erg raadzaam omdat het vaak veel vragen beantwoord en u even een uitlaatklep heeft bij mensen die weten waarover u het hebt. Daarvoor kunt u ook contact zoeken met de Stichting AED Westerhaar. Zij helpen u dan verder met het beantwoorden van uw vragen, of, als daar behoefte naar is, met het zoeken naar professionele instanties. De ervaring leert dat de hulpverlener hier vaak een goed en tevreden gevoel aan over houdt, en dat is het aller belangrijkste.

Dat zorgt er ook voor dat als u een volgende keer een oproep krijgt de drempel niet hoger is geworden om te gaan, maar juist lager is geworden.

Doorverwijs mogelijkheden:

Wanneer de informatielijn van de Hartstichting 0900 – 3000 300 (lokaal tarief, ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur) gesloten is kan iemand ook zijn verhaal kwijt bij Sensoor of Korrelatie:

•  Sensoor is dag en nacht bereikbaar als luisterend oor, www.sensoor.nl of telefonisch: 0900-0767 (€ 0,05 per minuut).
•  Stichting Korrelatie staat een hulpverlener u te woord: www.korrelatie.nl of via 0900 – 1450 (€ 0,15 per minuut), bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 – 18.00 uur.

Iemand kan na uitvoering (of als getuige) van een reanimatie nog dagelijks door de reanimatie en de afloop ervan in beslag genomen worden. Duurt dit langer dan een maand kan professionele hulp nodig zijn. De huisarts bepaalt samen met de burgerhulpverlener of, en zo ja welke, professionele hulp noodzakelijk is.

Is het raar om naar een condoleancegelegenheid te gaan van het slachtoffer dat ik heb gereanimeerd?

Nee, dat is zeker niet raar. Uit de praktijk is gebleken dat dit de betreffende hulpverlener vaak een geruster gevoel geeft. Door hier naar toe te gaan kan de hulpverlener deze intense belevenis vaak beter een plekje geven en het voor hem/haar zelf afsluiten. Bij het condoleren mag in de meeste gevallen afscheid worden genomen van de desbetreffende persoon. Dat beeld helpt bij het verwerken van de reanimatie. Daarnaast wordt het veelal gewaardeerd door de betreffende familie.

Maar er zijn toch ook mensen die niet gereanimeerd willen worden?

Dat klopt, die mensen zijn er ook. Iedereen kan voor zichzelf een goede reden hebben om niet gereanimeerd te willen worden.
Vaak heeft dat te maken met de gezondheidstoestand, leeftijd, advies/medisch besluit van een arts of om andere persoonlijke redenen. Helaas kunt u dit niet zien aan iemand op het moment dat er zich een circulatiestilstand voor doet. Zoeken naar een eventueel formulier of een ander item waarop de mogelijke reanimatiewens te vinden is omdat de burgerhulpverlener het slachtoffer niet kent, is op dat moment geen optie omdat dit teveel tijd kost. Daarnaast kan een lekenhulpverlener dergelijke besluiten niet overzien. Voor de lekenhulpverlener is er dan maar één optie, en dat is starten met de reanimatie. Dat is ook de reden waarom het heel erg belangrijk is dat mensen aan al hun naasten, vrienden, familie buren etc. vertellen of zij gereanimeerd willen worden of niet. Alleen dan kan iemand mogelijk voorkomen dat hij/zij gereanimeerd wordt terwijl diegene dat zelf helemaal niet wil. Toch bestaat er altijd de kans dat de persoon die niet gereanimeerd wil worden wordt gevonden door iemand die dat niet weet, en dus mogelijk alsnog de reanimatie start.
Niet iedereen wil dus gereanimeerd worden. Sommige mensen zien een hartstilstand als een mooie dood. Denk aan mensen:

•op hoge leeftijd met de wens om de natuur zijn gang te laten.
•die erg ziek zijn en/of kampen met veel kwalen.

Leeftijd is vaak niet de bepalende factor. Gezondheid, kwaliteit van leven, sociale contacten met familie en vrienden spelen een belangrijke rol in de overweging.

Een hartstilstand vindt vaak plotseling plaats. Thuis, op straat of op de sportvereniging. Meestal is het thuis, ongeveer 8 van de 10 keer. De kans is groot dat er een familielid, vriend of kennis bij u is. Weten zij of u wel of niet gereanimeerd wilt worden? Als u voor uzelf een beslissing heeft genomen, bespreek dat dan met uw familie. Stel ook de huisarts op de hoogte. Zij handelen dan zoals u dat wenst.

Niet-reanimeren verklaring
Als u niet gereanimeerd wilt worden, kunt u uw wens kenbaar maken via een niet-reanimeren verklaring of -penning. U kunt een niet-reanimeren penning aanschaffen via de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE. U moet dan lid zijn van deze vereniging. Met zo’n penning, gedragen aan een kettinkje om uw hals, geeft u aan dat u niet gereanimeerd wilt worden. >> Lees meer in defolder van de NVVE.

Wat staat er op een niet-reanimeren penning?

De penning heeft een bedrukte voor- en achterkant waarop de volgende kenmerken staan:

•Op de voorkant staat de tekst: Reanimeer mij niet.
•Uw pasfoto.
•Uw naam.
•Uw geboortedatum.
•Uw handtekening.

Op de achterkant staat de tekst: Ik verbied onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij toe te passen.

Is de niet- reanimeren penning rechtsgeldig?

Ja, in de praktijk voldoet de penning aan de wettelijke eisen van de schriftelijke wilsverklaring.

Mag ik ook een niet-reanimeren wens op papier zetten?
Ja, dat kan. De schriftelijke niet – reanimeren verklaring moet voorzien zijn van:

•Uw volledige (meisjes)naam
•Uw geboortedatum
•Uw handtekening
•Datum van ondertekening

Uw huisarts en familie moeten goed op de hoogte zijn van uw wens. Denk er aan om bij opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling de behandelend arts op de hoogte te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat uw huisgenoten of naasten weten waar u de verklaring bewaart.

Hoe groot is de kans dat ik niet gereanimeerd word met een niet-reanimeren-penning?
Dat is moeilijk te zeggen. Het is vooral belangrijk dat de penning goed zichtbaar is. Tijdens een reanimatiecursus leert de hulpverlener namelijk om niet naar een penning of wilsverklaring op zoek te gaan. Zoeken leidt tot uitstel van de reanimatie. De overlevingskansen nemen dan (sterk) af.

Er zijn een aantal situaties mogelijk:

•U krijgt een hartstilstand in aanwezigheid van vrienden of bekenden. Als u uw wens goed doorgesproken heeft met hen, zullen zij u niet reanimeren.

•U krijgt een hartstilstand in nabijheid van vreemden en uw penning is goed zichtbaar. Dan is de kans groot dat een onbekende hulpverlener u niet gaat reanimeren.

•U krijgt een hartstilstand en de penning is niet (gelijk) zichtbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw penning pas gezien wordt bij het verwijderen van uw bovenkleding om de AED aan te sluiten. Dan beslist de hulpverlener op dat moment of hij stopt of doorgaat. Als hij besluit om door te gaan, ligt de beslissing bij de professionele hulpverleners, het ambulancepersoneel.

Kan een arts ook besluiten om niet te starten met reanimeren?

Dat kan zeker. Al zal een arts dit besluit erg zorgvuldig hebben genomen. Een arts kan besluiten om niet te starten met reanimeren omdat hij/zij reanimatie niet zinvol acht op medische gronden. Bijvoorbeeld als iemand al heel ernstig ziek is of dat iemand al een bepaalde medische voorgeschiedenis heeft waarbij de kans op overleving en/of goed herstel niet mogelijk wordt geacht, en/of daarbij sprake is van mogelijk uitzichtloos lijden. Dit wordt dan een niet reanimeren besluit genoemd op medische gronden. Dergelijke afspraken worden veelal gemaakt in ziekenhuizen, en andere zorginstellingen.