Om het AED project binnen Westerhaar tot een blijvend succes te laten zijn is het noodzakelijk voldoende financiële middelen te hebben om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen. Daarvoor is de Stichting AED Westerhaar donateurs nodig. Om een kleine indicatie te geven van wat wij met uw bijdrage doen hebben wij hier een paar voorbeelden (alle bedragen zijn exclusief BTW!):

Vervangen van de AED-pads (elektroden) elke 2 jaar, en na elke inzet € 46,- per AED (€ 598,- per 2 jaar)
Vervangen van de accu elke 4-5 jaar, maar eerder na gebruik van de AED € 395,- per AED (€ 5135,- per 4-5 jaar)
Vervangen van defecte AIVIA AED kasten € 669,- per kast
Vervangen van defecte AED’s € 1850,- per AED
AED accessoireset (handschoenen, schaar, kapje etc.) € 30,- per AED
AED tas € 95,-
Vervangen van de AED elke 10 jaar € 1850,- per AED (€ 27750,- per 10 jaar)

 

U zult begrijpen dat als deze bedragen worden vermenigvuldigd met 15 AED’s de onkosten gigantisch hoog zijn. Daarvoor zijn wij u nodig als donateur. U kunt uw bijdrage zien als een goede bijdrage ván de inwoners, maar vooral vóór de inwoners van Westerhaar. U kunt hier veilig een donateurformulier invullen en doorsturen naar de Stichting AED Westerhaar. Onze penningmeester zal dan contact met u opnemen om uw bijdrage samen met u te controleren voordat er wordt overgegaan tot afschrijving. Als dit klopt dan zullen wij de door u aangegeven bijdrage jaarlijks (omstreeks mei/juni) afschrijven van uw rekening tot wederopzegging. U kunt dus ten allen tijde uw donateurschap opzeggen wanneer u dat wilt met een simpel telefoontje of mailtje naar onze stichting.

Mocht u de Stichting AED Westerhaar liever een eenmalige schenking willen doen, dan is deze uiteraard ook van harte welkom!
U kunt uw schenking overmaken op banknummer: 13.98.26.505 (Rabobank) t.n.v. Stichting AED Westerhaar, of aanbieden op een moment wanneer u dat schikt, bijvoorbeeld tijdens een openbare gelegenheid.
Op uw verzoek kunnen wij publiciteit geven m.b.t. uw schenking/donatie.
Vermeld u alstublieft wel uw naam/contact gegevens zodat wij u kunnen bedanken.