Het burgerhulpverleningproject

Dit project is ontstaan binnen het AMC (Noord Holland Noord), en o.a. Ambulance Oost heeft dit concept overgenomen om ervoor te zorgen dat slachtoffers van bijvoorbeeld een “hartaanval” ook in Twente snel en adequaat worden geholpen door mensen in de buurt  die hiervoor een cursus hebben gevolgd. Dit alles om de tijd die de ambulance nodig is om ter plaatse te komen efficiënt te gebruiken door bijvoorbeeld direct te starten met reanimatie en zo nodig te defibrilleren met de AED om de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk te doen verhogen.

De ambulancedienst heeft al meerdere malen aangegeven een grote meerwaarde te zien van dit systeem vanuit hun praktijkervaring. Kijk voor meer informatie op www.hartslagnu.nl