De Stichting AED Westerhaar is  reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.

Dat houdt in dat de stichting wordt erkent als een stichting zonder winstoogmerk met de ideële doelstelling om reanimatieonderwijs voor een ieder die dit graag wil mogelijk te maken met een zo laag mogelijke drempel. Daarnaast houdt deze erkenning in dat de stichting voldoet aan de kwaliteitseisen en de voorwaarden van de Nederlandse Reanimatieraad en de Nederlandse Hartstichting. Dit zijn de twee organisaties die streng toezien op de kwaliteit van reanimatieonderwijs in Nederland. De Stichting AED Westerhaar ziet dit als een grote eer en een erkenning voor de  ingezette moeite om dit alles te realiseren

Daarnaast heeft de stichting de kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel staan. Het is daarom van groot belang dat de instructeurs voorzien zijn van alle diploma’s en certificaten om reanimatieonderwijs te mogen geven en daarnaast veel ervaring hebben op het gebied van reanimatie en eerste hulp.