Oranjevereniging Westerhaar 1 AED met kast
Woningstichting Mijande wonen 1 AED met kast
Rabobank 1 AED met kast
Plaatselijk belang 1 AED met kast
Gemeente Twenterand 2 AED’s met kasten (waaronder de AED die is overgenomen van Vroomshoop)

 

Beschikbaar gestelde AED’s van de volgende eigenaren:

EHBO Westerhaar 1 AED
Begrafenisvereniging Westerhaar 1 AED
VBA zegelvereniging 2 AED’s met kasten
Bedrijvenpark Garstweg (alle bedrijven) 1 AED met kast
VV Voorwaarts 1 AED
Fysiotherapie Freek van Ditshuizen 1 AED

 

Daarnaast zijn er tot nu toe 2 buurtgemeenschappen (Dalweg en Sibculoseweg) die geld hebben ingezameld in hun buurt om een AED met kast aan te schaffen. De Stichting AED Westerhaar heeft ervoor gezorgd dat er geld bij kwam om voor deze buurten voldoende financiën te genereren om een AED en kast aan te kunnen schaffen. In 2014 is de 15e AED (Tonnendijk) ondergebracht bij de stichting AED Westerhaar. Deze AED is overgenomen van de werkgroep Vroomshoop omdat deze AED onvoldoende toezicht en onderhoud ontving. In totaal heeft de Stichting AED Westerhaar nu 15 AED’s onder haar hoede.

Uiteraard mogen we onze donateurs niet vergeten.

Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit heeft geleid tot een succes voor Westerhaar en haar inwoners. Dit systeem heeft in heel Nederland (en andere landen) al vele levens gered. We hopen ook in de toekomst nog lang een beroep op u te mogen doen om dit (hopelijk oneindige  project) te kunnen blijven financieren. Het systeem is er nu, maar nu moeten we het gaan onderhouden. Dat kost veel geld, dus bent u nog geen donateur?, geef u dan snel op!