collecte-522x391

Beste inwoners van Westerhaar,

Vandaag 20 februari heeft u in de krant kunnen lezen dat de gemeente Twenterand heeft besloten een gedeelte van het onderhoud weg te gaan zetten voor de AED ’s in Twenterand. Echter moeten wij dit als Stichting AED Westerhaar ook lezen in de krant, zonder dat wij weten wat de concrete afspraken zullen gaan worden. De Stichting AED Westerhaar heeft aan de gemeente laten weten dat zij op zeer korte termijn graag een afspraak willen plannen met de betreffende functionaris en wethouder, mede gezien het feit er voor ons ook nog veel vraagtekens zijn.

Duidelijk is dat als Westerhaar ook zal worden gesteund, dit tot nu toe alleen in de vorm van regulier onderhoud zal zijn. Er blijven nog vele onkosten over voor de Stichting AED Westerhaar die gedekt moeten gaan worden. Zo zullen de AED’s over 5 jaar vervangen moeten kunnen worden als zij gaan falen gezien het feit de gebruiksduur van 10 jaar dan is verstreken. Een gemiddelde AED heeft een levensduur van 10 tot hooguit 15 jaar. Gezien deze AED’s meer dan €2200,- per stuk kosten zal dit betekenen dat wij over vijf jaar een bedrag van €28600,- bij elkaar zullen moeten hebben. Daarvoor zijn wij dus de donateurs nodig.

Daarnaast blijven er kosten voor de opleidingsmaterialen en willen wij als stichting proberen het bedrag dat inwoners zelf moeten bijdragen te reduceren tot een minimum. Alleen als mensen de cursus volgen heeft dit project zin. Er kunnen zeer zeker levens worden gered door dit systeem, en daar is Westerhaar zich inmiddels van bewust.

Wij willen u dus vragen ons te blijven steunen. Tot nu toe heeft Westerhaar zich altijd zelf gered als het om het AED project gaat, en daar zijn wij heel erg trots op! Dat is allemaal gelukt met uw hulp. Andere dorpskernen kunnen een groot voorbeeld nemen aan Westerhaar. Dit maakt ons tot een hechte samenleving, en daar moeten wij mee doorgaan. Van elkaar en voor elkaar, één voor allen en allen voor één. Alleen dat heeft er voor gezorgd dat Westerhaar hét grote voorbeeld is in Twenterand, maar ook buiten de gemeente grenzen op dit gebied. En dat moeten wij ook zo houden.

Zodra er meer nieuws is over dit onderwerp hoort u dit onmiddellijk van ons.
Wij rekenen op u, en dat kunt u ook op ons doen!

Met vriendelijke groet,

Stichting AED Westerhaar