De Stichting AED Westerhaar is vorige week reanimatiepartner geworden van de Nederlandse Hartstichting.

Dat houdt in dat de stichting wordt erkent als een stichting zonder winstoogmerk met de ideële doelstelling om reanimatieonderwijs voor een ieder die dit graag wil mogelijk te maken met een zo laag mogelijke drempel. Daarnaast houdt deze erkenning in dat de stichting voldoet aan de kwaliteitseisen en de voorwaarden van de Nederlandse Reanimatieraad en de Nederlandse Hartstichting. Dit zijn de twee organisaties die streng toezien op de kwaliteit van reanimatieonderwijs in Nederland. De Stichting AED Westerhaar ziet dit als een grote eer en een erkenning voor de ingezette moeite om dit mogelijk te maken. Dit alles is kosteloos en biedt een aantal voordelen voor de Stichting AED Westerhaar en haar cursisten. Kortom, we gaan er met z’n allen op vooruit!

Naast het feit dat de Stichting AED Westerhaar zorgdraagt voor reanimatieonderwijs, zijn wij ook verantwoordelijk voor het AED onderhoud in Westerhaar. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Deze middelen worden gebruikt om de AED’s te voorzien van nieuwe onderdelen die periodiek vervangen moeten worden. Daarvoor zijn wij donateurs nodig.

Wilt u ook dat wij goed werkende AED’s kunnen blijven garanderen voor Westerhaar? help ons dan en wordt donateur.

Dat kan bij het kopje donaties en dan donateur worden? Hier kunt u veilig een formulier invullen. Ook mag u rechtstreeks contact opnemen met Peter Schepers. En wordt u nu of op de kerstmarkt donateur voor €10,- per jaar of meer dan ontvangt u ook nog een leuk cadeau!

Wij rekenen op u, en dat kunt u ook op ons doen!