rabobank-logo-print

Het Coöperatiefonds van de Rabobank heeft na beraad de Stichting AED Westerhaar laten weten dat zij financiële steun ontvangen voor de aanschaf van 2 reanimatiepoppen voor de Stichting AED Westerhaar. Dit heeft de Rabobank laten weten nadat zij vorig jaar een verzoek hebben ontvangen van de Stichting AED Westerhaar om het reanimatieonderwijs verder te verbeteren. De Stichting had tot nu toe nog geen eigen reanimatiepoppen en gebruikte de poppen van de plaatstelijke EHBO vereniging tegen een geringe prijs. Om echter hoog niveau reanimatieonderwijs te kunnen blijven geven (waar deze stichting voor staat), was het noodzakelijk poppen aan te schaffen die voldoen aan de nieuwste richtlijnen die zijn gesteld door De Nederlandse Reanimatie Raad. Met behulp van deze poppen is het mogelijk realtime feedback te kunnen geven door een computerprogramma dat precies laat zien hoe er wordt gereanimeerd en wordt beademnd. Dat maakt het voor de cursist nog inzichtelijker en op deze wijze kan exact worden bepaald of iemand goed reanimeerd volgens de richtlijnen. En dat is waar het omgaat, iemand zo goed mogelijk kunnen helpen op het moment dat dit noodzakelijk is.

T.z.t. zult u in de krant en op deze website kunnen lezen wanneer de poppen in gebruik worden genomen met daarbij de officiële overdracht van de Rabobank. Stichting Twente Hartsafe (Hengelo) heeft ervoor gezorgd dat de stichting deze poppen tegen inkoopsprijs kon aanschaffen.

Wij zijn beide organisaties zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

De Stichting AED Westerhaar