reaDe meeste Nederlanders weten niet wat ze moeten doen als er iemand in de buurt een hartaanval krijgt.

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 74 procent ‘onvoldoende’ weet wat te doen en bijna zestig procent geen idee heeft waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Dit gebrek aan kennis over reanimeren is volgens het Rode Kruis levensgevaarlijk, juist omdat snel reageren levens kan redden.

Onderzoek wijst uit dat de overlevingskans met 60 procent kan worden vergroot als binnen zes minuten wordt gereanimeerd, met behulp van een AED, een Automatische Externe Defibrillator. Michael Kuiper van de Nederlandse Reanimatieraad beaamt dat: “Snel reanimeren en een schok geven kunnen het verschil maken tussen overleven of overlijden.”

Uit het onderzoek van het Rode Kruis blijkt verder dat Nederlanders eigenlijk liever niet reanimeren, nog geen dertig procent zegt zelf te starten met reanimeren. 43 procent zegt alleen maar te starten met reanimeren als er echt niemand anders in de buurt is die het kan.

Het Rode Kruis vraagt meer aandacht voor haar reanimatiecursussen en introduceert ook een app waar onder meer tips in staan en de locatie van de dichtstbijzijnde AED. In de app zijn 22.000 AED’s opgenomen, volgens het Rode Kruis zijn er veel meer in Nederland, maar zitten die nog niet in hun database.