wo 26 feb 2014, 05:30aed kast open

Foute behandeling door onduidelijkheid over AED

Gevaar voor hartpatiënt

van onze medische redactie

ALKMAAR – 

De automatische externe defibrillatoren (AED’s) op openbare plaatsen in ons land redden met behulp van vrijwillige hulpverleners steeds meer levens, maar een groot mankement is dat men in het ziekenhuis vaak niet weet of het apparaat is gebruikt en wat er is gemeten.

 De behandelend arts in het ziekenhuis mist namelijk een verbinding met het hartritme herstellende apparaat, dat te vinden is op straat of in winkelcentra. Ict-verbindingen tussen AED en ziekenhuis zijn er niet. Daarnaast hebben ambulancemedewerkers bij calamiteiten iets anders aan hun hoofd wanneer zij iemand ophalen dan het uitlezen van de AED.

Volgens cardioloog Ruud Koster, die daarover vandaag schrijft in Medisch Contact, is snel een structurele oplossing nodig. „De niet-medisch geschoolde hulpverlener met een AED moet worden erkend als essentiële schakel in de acute hulpverlening.” Volgens hem kan deze persoon de belangrijkste gegevens overdragen aan ambulancepersoneel.

Fataal

Koster geeft drie praktijkvoorbeelden waarbij behandelend artsen niet wisten dat de patiënt was gedefibrilleerd met de AED. „Een gevaarlijke situatie, want patiënten werden vervolgens niet goed behandeld. De dokters wisten niet waardoor de patiënt ineen was gezakt en gaven de verkeerde behandeling. Dit kan een grote kans op herhaling geven en op een dodelijke afloop.”

De afgelopen zes jaar is het aantal reanimaties met AED behoorlijk gestegen; van 20 procent in 2006 naar 58 procent in 2012. Dat werpt zijn vruchten af, want het aantal patiënten dat levend uit het ziekenhuis wordt ontslagen is ook flink gestegen. In 2012 zijn 61 patiënten levend ontslagen uit het ziekenhuis, waarbij één AED-schok voldoende was om de bloedsomloop te herstellen. Dat waren er in 2006 nog maar 19.

Deze resultaten komen uit het Arrest-onderzoek, in Noord-Holland en Twente. Vertaald naar heel Nederland zouden dan meer dan 400 patiënten met één AED-schok al gered zijn geweest. Doordat de AED de bloedsomloop vaak zelf weer op gang weet te brengen, hoeft de ambulancebemanning niet meer te defibrilleren bij aankomst.

De reactie van de Stichting AED Westerhaar:

De Stichting AED Westerhaar heeft om deze reden ruim 5 jaar geleden bij haar oprichting (destijds als werkgroep) speciaal een laptop en AED-uitleesapparatuur aangeschaft om de AED’s in Westerhaar uit te kunnen lezen nadat deze zijn ingezet.

Het streven van de stichting is om z.s.m. na de melding dat er mogelijk een AED van de stichting wordt ingezet tijdens een hulpverlening, de apparatuur in te laden en naar het incident te vertrekken om de AED ter plekke uit te lezen en de uitgelezen informatie z.s.m. te verstrekken aan de hoofdbehandelaar van dit slachtoffer (veelal de cardioloog of intensivist).

Daarvoor moet men wel weten naar welk ziekenhuis het slachtoffer is vervoerd. Dit wordt vaak gevraagd aan fam. Maar omdat er ook veelal altijd bestuursleden van de stichting aanwezig zijn bij een reanimatie (omdat zij ook burgerhulpverleners zijn), zal dit snel worden kortgesloten met de ambulancedienst. De stichting AED Westerhaar mag met enige regelmaat complimenten van externe organisaties ontvangen voor hun goed georganiseerde burgerhulpverleningssysteem in Westerhaar.

“Echter zouden wij zonder de steun van onze cursisten en donateurs nooit zover zijn gekomen” legt voorzitter Peter Schepers uit. “Zij zijn de dragende kracht achter dit systeem. Zonder mensen die bereid zijn een reanimatiecursus te volgen zou het allemaal zinloos zijn. En zonder donateurs zouden wij niet kunnen blijven innoveren en streven naar een continue verbeterend proces. Wij staan wat ons betreft in dienst van de gemeenschap, en de gemeenschap bepaald dus zelf het succes van onze stichting.

Daarnaast doen wij onze uiterste best het belang van een dergelijk systeem onder de aandacht te brengen. Ook zorgen wij dat iedereen die dit wil z.s.m. een reanimatiecursus bij ons kan volgen. Ook het onderhoud van dit systeem hebben wij in eigen beheer. Elke maand, en in de winterperiode elke week, zullen alle AED’s en kasten uitvoerig worden gecontroleerd in Westerhaar. Dat maakt dat wij niet voor verassingen komen te staan”.