Sinds kort heeft de Stichting AED Westerhaar de 15e AED onder haar hoede. Het gaat om de AED die aan de Tonnendijk hangt t.h.v. het loonwerkersbedrijf Wardenier. De AED was van de stichting AED Vroomshoop. De praktijk leerde dat er vanuit die hoek te weinig toezicht was op deze AED waardoor het voorkwam dat de AED te vaak buiten functie was gezien de AED en kast te weinig werden gecontroleerd/onderhouden. De gemeente Twenterand heeft de Stichting AED Westerhaar gevraagd deze AED te adopteren in het onderhoudssysteem van Westerhaar onder de voorwaarde dat dit de stichting geen extra geld zou gaan kosten. Hiertoe is de stichting bereid gezien wij ons realiseren hoe belangrijk dit apparaat kan zijn. Daarop heeft de stichting ook aangegeven dat deze AED verplaatst moest gaan worden naar een plek die beter is te bereiken en meer in het oog springt. Het resultaat is te zien op de foto. Dit betreft een Sixcase kast. Een ander type dan de kasten die Westerhaar is gewent. De kwaliteit van deze kast is hoger t.o.v. de kasten die wij nu hebben. Er is dan ook afgesproken met de gemeente dat als er vanaf heden een kast vervangen moet gaan worden, deze ook plaats zal maken voor een Sixcase kast.foto 3