Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heeft er in Vroomshoop een reanimatie plaatsgevonden waarbij de AED kast (van het merk AIVIA) van hetzelfde type als die Westerhaar in gebruik heeft genomen niet open wilde.  Een zeer zorgwekkende situatie die onze AED werkgroep zeer serieus neemt. De AED werkgroep Westerhaar wenst de betrokken familie heel veel sterkte toe. Daarnaast heeft Vroomshoop te weinig financiële middelen om het project te kunnen blijven continueren.

Zoals u heeft kunnen lezen op deze site heeft ook Westerhaar problemen met deze kast, al werden deze  snel ondervangen en opgelost door de frequente controles van de AED werkgroep en de service van de firma Vivon. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd lukt en ook wij zijn uitermate bezorgd. Daarom heeft de AED werkgroep aan de leverancier laten weten op zoek te zijn naar een betrouwbaardere kast. Het gaat hier immers om mensenlevens. Wij leven erg mee met Vroomshoop en Peter Schepers  zal Anita Kampherbeek helpen om te proberen dit project niet te laten mislukken. Wij zijn er voor de gemeenschap en vinden dit project uitermate belangrijk. Daarnaast heeft inmiddels ook de gemeente Twenterand aangegeven te gaan ondersteunen, in welke vorm zal nog worden beslist.

Daarnaast zit ook de AED werkgroep Westerhaar niet stil als het om de financiën gaat. Dat kan ook niet want ook voor ons geldt dat we u nodig zijn om het onderhoud te kunnen blijven garanderen. Daarom zal er opnieuw huis aan huis worden gelopen om donateurs te werven.(met uizondering van de mensen die al donateur zijn) Uiteraard kunt u ook donateur worden op deze site door naar het kopje “donaties” te gaan en dan “donateur worden?” te selecteren. Gelukkig is het voor Westerhaar nog niet nodig geweest maatregelen te treffen omdat er tot nu toe nog mensen zijn die de werkgroep een warm hart toedragen in de vorm van een jaarlijkse bijdrage (donateurs), maar met 13 AED’s in beheer is er écht heel wat geld nodig.

Zoals al eerder vermeld, wij rekenen op u en dat kunt u ook op ons doen!