Het AED-alarmeringssysteem “AED-Alert” zoals Twente dit kent, en het AED-alarmeringssyteem “AED Locator” (een zelfde soort systeem) zullen worden samengevoegd tot 1 systeem, namelijk “HartslagNu”,dat naar verwachting door 17 van de 24 ambulanceregio’s in Nederland zal worden gebruikt. Deze samenvoeging is een initiatief van Axira (samenwerkingsverband van 7 verschillende ambulancediensten) om te streven naar uniformiteit binnen Nederland met betrekking tot dergelijke alarmeringssystemen. Axira heeft hiervoor een stichting in het leven geroepen genaamd “Hartslag voor Nederland” die deze 2 goedwerkende systemen zal gaan samenvoegen. Deze samenvoeging zal naar verwachting 1 oktober 2012 een feit zijn. Daarna zal het systeem verder worden doorontwikkeld, te beginnen met 3 vernieuwingen:

1: De vrijwilliger wordt alleen gealarmeerd indien hij of zij werkelijk in de buurt van het slachtoffer is en niet langer op basis van ingeschreven adres.
2: Bij het alarmeren wordt rekening gehouden met de infrastructuur. De vrijwilliger krijgt alleen dan een bericht als deze binnen 6 minuten bij het slachtoffer kan zijn.
3: In het bericht zit een link naar de navigatie van de smartphone, zodat smartphonebezitters direct de juiste route naar het slachtoffer krijgen.

De Nederlandse Reanimatieraad en de Nederlandse Hartstichting hebben aangegeven dit initiatief van harte te ondersteunen en willen gaan samenwerken met Axira om dit project te optimailseren.