Vorige week is tijdens een overleg tussen de AED werkgroepen binnen de gemeente Twenterand en de gemeente Twenterand gesproken over de voortgang van het AED burgerhulpverleningssysteem in Twenterand. Hieruit kon worden geconcludeerd dat Westerhaar het onderhoud van de AED’s zeer serieus neemt en het beste georganiseerd heeft. Hieruit kwam de vraag of de Stichting AED Westerhaar de AED die tot nu toe aan de Tonnendijk 180 hangt (Wardenier) ook onder haar hoede wil nemen gezien hier onvoldoende tot geen toezicht op was. Deze AED viel officieel onder de verantwoordelijkheid van de AED stichting Vroomshoop.
In goed overleg is besloten dat deze AED wordt overgenomen door de Stichting AED Westerhaar gezien deze AED ook dichter bij Westerhaar hangt. De Stichting AED Westerhaar heeft direct na deze vergadering een bezoek gebracht aan deze AED. Wat opviel was dat de kast storingen vertoonde en niet goed te openen was. Daarnaast hangt deze AED op een zeer onlogische en slecht zichtbare locatie. De Stichting AED Westerhaar heeft de kast gereset en zal zorgen dat deze AED-kast z.s.m. zal worden vervangen. De gemeente Twenterand zal hiervoor de kosten gaan dekken. Daarnaast zal de Stichting AED Westerhaar ervoor gaan zorgen dat de AED kast z.s.m. op een beter zichtbare plek zal komen te hangen. Hieruit blijkt dat de Stichting AED Westerhaar haar verantwoording uitermate serieus neemt en wil zorgdragen voor een zeer degelijke en goed onderhouden 6 minutenzone binnen en rondom Westerhaar Vriezenveensewijk.