Snelle service Stichting Twente Hartsafe

Vandaag hebben wij de accu van de AED van de Sibculoseweg moeten vervangen omdat deze de minimum batterijcapaciteit had bereikt. Gezien het in deze om een garantiegeval ging was deze storing niet vooraf ingecalculeerd. Daarom heeft de Stichting AED Westerhaar snel actie ondernomen en Stichting Twente Hartsafe uit Hengelo (nieuwe leverancier) gebeld met de vraag…

Belangrijk aandachtspunt!

        Beste inwoners van Westerhaar, Voor iedereen die een reanimatie/AED diploma heeft behaald en hiervoor jaarlijks de heralingen volgt is het belangrijk dat u ingeschreven staat in het burgerhulpverleners-alarmeringssysteem van HartslagNu. Dit om iemand die het slachtoffer is geworden van een circulatiestilstand ook zo snel mogelijk te helpen en overlevingskansen aan te…

Techall helpt Stichting AED Westerhaar

            Beste inwoners van Westerhaar, Zoals jullie weten heeft ons dorp een AED stichting die er voor zorgt dat het Burgerhulpverleningssysteem incl. het bijbehorende AED netwerk van Westerhaar kan blijven functioneren. Daarvoor heeft de Stichting AED Westerhaar donateurs, maar om kostendekkend te kunnen blijven werken, en om financiële reserves te…

Reanimatiepoppen overhandigd door de Rabobank

                      De Stichting AED Westerhaar heeft vorig jaar een aanvraag voor nieuwe reanimatiepoppen ingediend bij het Coöperatiefonds van de Rabobank West Twente. Dit fonds heeft na beraad besloten de Stichting AED Westerhaar een warm hart toe te dragen. De Rabobank heeft de stichting een bedrag…

Stichting AED Westerhaar verlaagd het cursusgeld

          Beste lezers, Met genoegen kunnen wij u mededelen dat de Stichting AED Westerhaar heeft besloten het cursusgeld te kunnen reduceren. Voor een basiscursus zal het bedrag dalen van €40,- naar €30,- en voor een herhalingscursus van €20,- naar €10,-.  Dit om de drempel voor mensen die een cursus willen gaan volgen nog lager te maken…

Stichting AED Westerhaar trots op haar cursisten!

Beste lezers, De Stichting AED Westerhaar is trots op haar cursisten. Tijdens de herhalingscursussen blijkt dat de cursisten nog goed op de hoogte zijn van de reanimatierichtlijnen BLS. Natuurlijk heeft iedereen die bekende O JA! momenten, maar daarvoor zijn deze cursussen ook bedoeld. Westerhaar bedankt! Volgend jaar gaan we er een nóg interessantere herhalingscursus van maken,…

Wij blijven donateurs nodig zijn!

Beste inwoners van Westerhaar, Vandaag 20 februari heeft u in de krant kunnen lezen dat de gemeente Twenterand heeft besloten een gedeelte van het onderhoud weg te gaan zetten voor de AED ’s in Twenterand. Echter moeten wij dit als Stichting AED Westerhaar ook lezen in de krant, zonder dat wij weten wat de concrete…