AED’s van Westerhaar klaar voor de winter!

                De AED’s en kasten voor Westerhaar zijn gereed voor de winter! Wij hebben zaterdagavond jongstleden alle AED’s en de bijbehorende AED kasten weer onderworpen aan een strenge controle op o.a.; Het goed opengaan van de kasten, werking van het toetsenbord van de kast, werking van de verwarming,…

De 15e AED onder de hoede van de stichting

Sinds kort heeft de Stichting AED Westerhaar de 15e AED onder haar hoede. Het gaat om de AED die aan de Tonnendijk hangt t.h.v. het loonwerkersbedrijf Wardenier. De AED was van de stichting AED Vroomshoop. De praktijk leerde dat er vanuit die hoek te weinig toezicht was op deze AED waardoor het voorkwam dat de…

De Stichting AED Westerhaar is uw hulp nodig.

        Geachte inwoner van Westerhaar, De Stichting AED Westerhaar bestaat inmiddels 5 jaar. En in die 5 jaar heeft de stichting een mooi aantal donateurs mogen opbouwen met uw hulp.En dat is belangrijk, want alleen met hulp van donateurs kunnen wij onze doelstelling blijven continueren, namelijk het redden van levens van slachtoffers…

Recente AED check weer zinvol

Dit weekend heeft de Stichting AED Westerhaar alle AED’s en kasten weer gecontroleerd. Het bleek dat van 1 AED de accu vervroegd was ontladen. Gelukkig was hier sprake van garantie. Maar er moest natuurlijk wel zo spoedig mogelijk een nieuwe accu geplaatst gaan worden. Gezien de goede contacten met Stichting Twente Hartsafe (Hengelo) heeft deze…

15e AED onder de hoede van Stichting AED Westerhaar

Vorige week is tijdens een overleg tussen de AED werkgroepen binnen de gemeente Twenterand en de gemeente Twenterand gesproken over de voortgang van het AED burgerhulpverleningssysteem in Twenterand. Hieruit kon worden geconcludeerd dat Westerhaar het onderhoud van de AED’s zeer serieus neemt en het beste georganiseerd heeft. Hieruit kwam de vraag of de Stichting AED…

14e AED onder de hoede van Stichting AED Westerhaar

            Fysiotherapie Freek van Ditshuizen heeft besloten een eigen AED aan te gaan schaffen en heeft hierbij de Stichting AED Westerhaar om raad gevraagd. Na een constructief overleg is besloten dat dit dezelfde AED gaat worden als die overal in Westerhaar al aanwezig zijn (Cardiac Science G3 volautomaat) ongeacht het…

U bepaald zelf of u gereanimeerd wilt worden of niet.

Niet iedereen wil gereanimeerd worden. Sommige mensen zien een hartstilstand als een mooie dood. Denk aan mensen: Op hoge leeftijd met de wens om de natuur zijn gang te laten. Die erg ziek zijn en/of kampen met veel kwalen. Leeftijd is vaak niet de bepalende factor. Gezondheid, kwaliteit van leven, sociale contacten met familie en…