Opening nieuw onderkomen

Sinds kort heeft de Stichting AED Westerhaar een eigen onderkomen in het Hervormd Centrum te Westerhaar. Na een kleine opknapbeurt zullen hier zowel de nieuwe als de herhalingscursussen reanimatie en kinderreanimatie worden gegeven. Om belangstellenden de mogelijkheid te bieden een kijkje te nemen in onze nieuwe lesruimte, zal er op 6 februari 2014 van 19.30-21.30…

Vergoeding reanimatiecursus door zorgverzekeraars

Wij krijgen regelmatig de vraag of een reanimatiecursus ook vergoed wordt. Vaak worden deze via de verzekeraar vergoed, al is er inmiddels wel inzichtelijk welke verzekeraars dit (nog) niet doen. De kosten voor een reanimatiecursus kun je vaak declareren bij je zorgverzekeraar. Van onderstaande zorgverzekeraars is bekend in hoeverre deze tegemoetkomen in de kosten van…

Bedankje sponsoren

            Een bedankje voor onze sponsoren, De stichting AED Westerhaar heeft de afgelopen weken op steun kunnen rekenen van bedrijven en personen. Dat heeft te maken met het feit dat de stichting een eigen onderkomen heeft kunnen inrichten binnen het Hervormd Centrum en daarbij heeft kunnen zorgen voor nieuwe vloerbedekking,…

Snelle service Stichting Twente Hartsafe

Vandaag hebben wij de accu van de AED van de Sibculoseweg moeten vervangen omdat deze de minimum batterijcapaciteit had bereikt. Gezien het in deze om een garantiegeval ging was deze storing niet vooraf ingecalculeerd. Daarom heeft de Stichting AED Westerhaar snel actie ondernomen en Stichting Twente Hartsafe uit Hengelo (nieuwe leverancier) gebeld met de vraag…

Belangrijk aandachtspunt!

        Beste inwoners van Westerhaar, Voor iedereen die een reanimatie/AED diploma heeft behaald en hiervoor jaarlijks de heralingen volgt is het belangrijk dat u ingeschreven staat in het burgerhulpverleners-alarmeringssysteem van HartslagNu. Dit om iemand die het slachtoffer is geworden van een circulatiestilstand ook zo snel mogelijk te helpen en overlevingskansen aan te…

Techall helpt Stichting AED Westerhaar

            Beste inwoners van Westerhaar, Zoals jullie weten heeft ons dorp een AED stichting die er voor zorgt dat het Burgerhulpverleningssysteem incl. het bijbehorende AED netwerk van Westerhaar kan blijven functioneren. Daarvoor heeft de Stichting AED Westerhaar donateurs, maar om kostendekkend te kunnen blijven werken, en om financiële reserves te…