Recente AED check weer zinvol

Dit weekend heeft de Stichting AED Westerhaar alle AED’s en kasten weer gecontroleerd. Het bleek dat van 1 AED de accu vervroegd was ontladen. Gelukkig was hier sprake van garantie. Maar er moest natuurlijk wel zo spoedig mogelijk een nieuwe accu geplaatst gaan worden. Gezien de goede contacten met Stichting Twente Hartsafe (Hengelo) heeft deze…

15e AED onder de hoede van Stichting AED Westerhaar

Vorige week is tijdens een overleg tussen de AED werkgroepen binnen de gemeente Twenterand en de gemeente Twenterand gesproken over de voortgang van het AED burgerhulpverleningssysteem in Twenterand. Hieruit kon worden geconcludeerd dat Westerhaar het onderhoud van de AED’s zeer serieus neemt en het beste georganiseerd heeft. Hieruit kwam de vraag of de Stichting AED…

14e AED onder de hoede van Stichting AED Westerhaar

            Fysiotherapie Freek van Ditshuizen heeft besloten een eigen AED aan te gaan schaffen en heeft hierbij de Stichting AED Westerhaar om raad gevraagd. Na een constructief overleg is besloten dat dit dezelfde AED gaat worden als die overal in Westerhaar al aanwezig zijn (Cardiac Science G3 volautomaat) ongeacht het…

U bepaald zelf of u gereanimeerd wilt worden of niet.

Niet iedereen wil gereanimeerd worden. Sommige mensen zien een hartstilstand als een mooie dood. Denk aan mensen: Op hoge leeftijd met de wens om de natuur zijn gang te laten. Die erg ziek zijn en/of kampen met veel kwalen. Leeftijd is vaak niet de bepalende factor. Gezondheid, kwaliteit van leven, sociale contacten met familie en…

Vergoeding reanimatiecursus door zorgverzekeraars

Reanimatiecursus en de zorgverzekering Het is belangrijk om te weten wat u kunt doen bij een noodgeval, bijvoorbeeld als iemand plotseling het slachtoffer wordt van een circulatiestilstand. Een reanimatiecursus kan in zo’n geval van onschatbare waarde zijn. Iedereen kan het slachtoffer worden van een circulatiestilstand. Ook baby’s en kinderen.  Het is dan dan zeer belangrijk…

Defi-tech AED trainer binnen de stichting AED Westerhaar

Stichting AED Westerhaar heeft deze week een Defi-tech AED trainer aangeschaft. Dit omdat er binnen het burgerhulpverleningssysteem in Westerhaar een Defi-Tech AED is opgenomen. De stichting streeft naar allemaal dezelfde AED’s binnen de gemeenschap, echter is deze AED eigendom van TMZ (Haarhuus) in Westerhaar. Deze AED hangt in het voorportaal bij de hoofdingang. Omdat deze…

Gevaar voor hartpatiënt (Telegraaf)

wo 26 feb 2014, 05:30 Foute behandeling door onduidelijkheid over AED Gevaar voor hartpatiënt van onze medische redactie ALKMAAR –  De automatische externe defibrillatoren (AED’s) op openbare plaatsen in ons land redden met behulp van vrijwillige hulpverleners steeds meer levens, maar een groot mankement is dat men in het ziekenhuis vaak niet weet of het apparaat…