Start AED week Westerhaar

Beste inwoners van Westerhaar (en omstreken), Volgende week maandag start voor het 6e jaar de AED week van Westerhaar. Dit houdt in dat iedereen die ergens een reanimatiecursus (of levensreddende handelingen vanuit de BHV) heeft gevolgd, in deze week de herhalingsles mag volgen in Westerhaar. Maar mocht u deze week verhinderd zijn, dan zal er…

Nieuw, de HartslagNu alarmeringsapp in 2015

Een belangrijk jaar Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud. Voor HartslagNu wordt het een belangrijk jaar: de stap naar alarmeren via een app voor de smartphone zal worden gemaakt. Het alarmeren per sms gaat goed en is effectief gebleken, maar wij denken en vinden dat het nog beter kan Een belangrijke winst…

Spoedbericht m.b.t. de AED kasten

Beste inwoners van Westerhaar, Zoals u weet heeft ons dorp een AED netwerk. Essentieel is wel om hiervoor bij de stichting AED Westerhaar een AED cursus te volgen, waar u tevens leert hoe een AED kast geopend moet worden. U leert bij ons in de praktijk hoe de kasten geopend kunnen worden gezien wij verschillende…

Kwaliteit van leven na reanimatie vaak goed

Mensen die buiten het ziekenhuis gereanimeerd zijn en die de hartstilstand overleven, hebben een jaar daarna vaak een goede kwaliteit van leven. Dat blijkt uit het ‘ALASCA-onderzoek’ in Limburg en Noord Brabant. Dat is onder meer te lezen in het nieuwe boek ‘Hart- en vaatziekten in Nederland 2014’ van de Hartstichting. In Nederland leven 1…

AED’s van Westerhaar klaar voor de winter!

                De AED’s en kasten voor Westerhaar zijn gereed voor de winter! Wij hebben zaterdagavond jongstleden alle AED’s en de bijbehorende AED kasten weer onderworpen aan een strenge controle op o.a.; Het goed opengaan van de kasten, werking van het toetsenbord van de kast, werking van de verwarming,…

De 15e AED onder de hoede van de stichting

Sinds kort heeft de Stichting AED Westerhaar de 15e AED onder haar hoede. Het gaat om de AED die aan de Tonnendijk hangt t.h.v. het loonwerkersbedrijf Wardenier. De AED was van de stichting AED Vroomshoop. De praktijk leerde dat er vanuit die hoek te weinig toezicht was op deze AED waardoor het voorkwam dat de…

De Stichting AED Westerhaar is uw hulp nodig.

        Geachte inwoner van Westerhaar, De Stichting AED Westerhaar bestaat inmiddels 5 jaar. En in die 5 jaar heeft de stichting een mooi aantal donateurs mogen opbouwen met uw hulp.En dat is belangrijk, want alleen met hulp van donateurs kunnen wij onze doelstelling blijven continueren, namelijk het redden van levens van slachtoffers…