AED-alert en AED Locator worden HartslagNu.

                            Het AED-alarmeringssysteem “AED-Alert” zoals Twente dit kent, en het AED-alarmeringssyteem “AED Locator” (een zelfde soort systeem) zullen worden samengevoegd tot 1 systeem, namelijk “HartslagNu”,dat naar verwachting door 17 van de 24 ambulanceregio’s in Nederland zal worden gebruikt. Deze samenvoeging is een initiatief van Axira (samenwerkingsverband van 7 verschillende ambulancediensten) om te streven naar uniformiteit binnen…